Open zelf Dialoogplein Nederland, de plek waar inspireren, betrekken en co-creëren eigentijds vorm krijgt. Kom 5 november (16.00 uur) naar Landgoed Zonheuvel en ga samen met de initiatiefnemers in dialoog over het ‘daarom’ van een dialoogplein.

Ontdek hoe het Agoramodel (pleinmodel) helpt om elkaar als mens te zien. Erno Eskens, programmadirecteur van de Internationale School voor Wijsbegeerte, beschrijft de acht sferen van dit model, dat onze complexe wereld simpeler maakt. Veronique Timmerhuis, algemeen secretaris van de SER, verricht de opening met de SER-visie op het belang van de dialoog tegen de achtergrond van het huidige tijdsgewricht.

Logisch om Dialoogplein Nederland te openen in de landelijke Week van de Dialoog. Het programma sluit aan bij het thema van deze week; “Elkaar zien”. Bekijk het programma.
De opening krijgt met het ondertekenen van het dialoogmanifest een bijzonder karakter. Lees meer over het dialoogmanifest op de website!

De organisatie ziet u graag op 5 november! Aanmelden kan via de website dialoogpleinnederland.nl