ANNULERINGSVOORWAARDEN 

FAQ – Veelgestelde vragen

Annuleringsvoorwaarden Landgoed Zonheuvel

Koninklijke Horeca NederlandAlgemene reserveringscondities
Wij maken u erop attent dat op al onze aangegane overeenkomsten de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing zijn. De UVH zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank en bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegestuurd. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. In deze UVH treft u de annuleringsvoorwaarden aan.

Download de UVH

All in overeenkomsten

Bij annulering meer dan 6 maanden voor aankomst Geen kosten
Bij annulering meer dan 3 maanden voor aankomst 10% van het totaalbedrag
Bij annulering meer dan 2 maanden voor aankomst 15% van het totaalbedrag
Bij annulering meer dan 1 maand voor aankomst 35% van het totaalbedrag
Bij annulering meer dan 14 dagen voor aankomst 60% van het totaalbedrag
Bij annulering meer dan 7 dagen voor aankomst 85% van het totaalbedrag
Bij annulering minder dan 7 dagen voor aankomst 100% van het totaalbedrag

Reserveringen worden per mail door ons bevestigd. Graag ontvangen wij een bevestiging voor akkoord ondertekend binnen vijf werkdagen van u retour.

Reserveringen
Graag plaatsen wij voor u een optionele reservering. Deze vrijblijvende optie blijft, afhankelijk van de datum van reservering, maximaal veertien dagen van toepassing. Wanneer blijkt dat we de voor u in optie genomen accommodatie eerder definitief voor derden kunnen reserveren, dan nemen wij contact met u op. Wij verzoeken u dan binnen 2 werkdagen te laten weten of u de optie wil omzetten in een definitieve boeking.

Vergaderarrangementen
Voor de vergaderarrangementen kan geen splitsing van de afzonderlijke onderdelen plaatsvinden. Deelnemers die geen gebruik wensen te maken van één of meerdere onderdelen van het (meerdaagse) arrangement, kunnen geen aanspraak maken op een reductie van de overeengekomen prijs.

Definitief aantal gasten
Afhankelijk van de boekingstermijn vernemen wij graag één maand voor aanvang van uw bijeenkomst een indicatie van het aantal gasten. Tot een week voor aankomst kunt u met een maximale marge van 10% minder afwijken van het indicatie aantal. Dit garantieaantal is bindend voor de factuur.

Aanbetalingen
Landgoed Zonheuvel is gerechtigd een gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling te vragen ter hoogte van de reserveringswaarde van uw reservering. De reserveringswaarde is de totale omzetverwachting van uw reservering, inclusief bedieningsgeld, gemeentelijke heffingen en BTW.

Zaalplanning
Wij behouden ons het recht voor zalen te wisselen om een zo optimaal mogelijke zaalbezetting te realiseren. Eén week voor aankomst van de bijeenkomst worden de zalen toegewezen.

Betalingscondities
Indien geen schriftelijke opdracht bekend is, ontvangen wij graag een directe betaling per contant of credit card (visa card, american express of mastercard).

Gepubliceerde prijzen
Alle tarieven zijn inclusief BTW en bedieningsgeld. Genoemde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014. Prijswijzigingen voorbehouden.