Landgoed Zonheuvel heeft bewust gekozen heeft voor Deventer Koffie en daarmee structurele ondersteuning geeft aan koffieboeren en jongeren in Kibinge, een subcounty in Uganda! Kibinge is een arm plattelandsgebied waarin 80% van de inwoners aangewezen is op inkomsten uit koffieteelt voor bijvoorbeeld de schoolgelden van hun kinderen. De werkloosheid onder jongeren is hoog. Daarom worden zij getraind in het zelf starten van een koffiebedrijfje of het vinden van ander werk in de koffieketen.

Deventer Koffie is een eerlijk kwaliteitsproduct gemaakt van de beste arabica- en robustabonen. De koffiebonen worden rechtstreeks aangekocht bij koffieboeren in Kibinge/Uganda die produceren met respect voor het milieu. Deventer Koffie betaalt deze koffieboeren een faire prijs.

Deventer Koffie zorgt voor:
• Steun aan de cooperatie van koffieboeren in Kibinge/Uganda in haar export
• Social Return: de netto-opbrengst blijft niet hier in het Westen maar wordt teruggesluisd naar Kibinge om jongeren te trainen om een eigen koffiebedrijfje te kunnen starten. Daardoor krijgen zij bestaanszekerheid in deze arme plattelandsregio. Terug naar de bron.

Sinds 2016 is er naast Deventer Koek ook Deventer Koffie, een product waarvoor diverse Deventer bedrijven de handen ineen hebben geslagen. Zo wordt Deventer Koffie gebrand in Deventer en vandaar dus de naam. In de direct-trade koffielijn heeft Deventer Koffie afspraken gemaakt voor de levering van robusta- en arabicabonen uit Uganda. In het bijzonder wordt ondersteuning gegeven aan de cooperatie van koffieboeren van Kibinge. De cooperatie van circa 2.000 kleine koffieboeren is een belangrijke factor om boeren uit deze arme plattelandsgebieden verder te helpen met een goede prijs voor de organic koffie met oog voor arbeidsomstandigheden en het milieu. In twee jaar tijd zijn inmiddels acht containers van 20.000 kg koffiebonen geexporteerd naar Nederland en vandaar vinden zij hun weg naar afnemers in Nederland en andere landen in Europa. Een deel van deze export wordt verwerkt in Deventer Koffie. Het betekent dus steun aan de coöperatie van koffieboeren Kibinge.

 

Deventer Koffie Landgoed Zonheuvel