Veel mensen gaan het bos in voor een intense vorm van natuurbeleving: je bent letterlijk omringd door de natuur. De maatschappelijke aandacht voor bos neemt tevens toe. Bos levert een waardevolle bijdrage aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en waterretentie.

Veel gemeenten investeren dan ook in de aanleg van Tiny Forests. Ook op schoolpleinen en in de kinderopvang worden tal van grote en kleine bosjes aangelegd omdat groen bijdraagt aan het leren en ontwikkelen van kinderen. Bovendien, kinderen zijn de groene ambassadeurs van morgen. En die hebben we hard nodig om onze aarde leefbaar te houden. Tijdens de jaarlijkse IVN conferentie Kind & Natuur staan het bos en de mogelijkheden ervan voor kinderen centraal.

Voor wie
De conferentie richt zich op leerkrachten, pedagogisch medewerkers, docenten, directies, schoolleiders, beleidsmedewerkers, natuurgidsen/educatief medewerkers, onderzoekers, ontwerpers.

Datum en locatie
De IVN conferentie Kind & Natuur 2019 vindt plaats op 22 november op landgoed Zonheuvel in Doorn. Een deel van het programma vindt uiteraard buiten plaats!

Aanmelden en info
Ga naar https://www.ivn.nl/conferentie-kind-natuur voor meer informatie en aanmelden.